Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά

“Head-to-head comparison of 2 inflammatory biomarkers for the long-term prediction of left ventricular diastolic dysfunction in type 2 diabetes patients: Soluble ST2 versus hs-CRP”, International Journal of Cardiology, 2014 Apr 21, pii: S0167-5273(14)00829-8, doi: 10.1016/j.ijcard.2014.04.149.
“Evaluation of IScore validity in a Greek cohort of patients with type 2 diabetes”, BMC Neurology 2013, 13:121 doi:10.1186/1471-2377-13-121

“Stress cardiac magnetic resonance reveals myocardial perfusion impairment in asymptomatic diabetes mellitus type I, missed by the routine non-invasive evaluation”, International Journal of Cardiology, pii:S0167-5273(13)00837-1, doi: 10.1016

“The significance of social non-amendable factors in the 2-year functional outcome of ischaemic stroke male & female diabetic patients”, Diabetologia 2012, 55:S13
“Toll/Interleukin-1 receptor member ST2 exhibits higher soluble levels in type 2 diabetes, especially when accompanied with left ventricular diastolic dysfunction”, Cardiovascular Diabetology 2011, 10:101

“Association of antidiabetic medication to long term prognosis after an acute ischemic stroke”, European Journal of Internal Medicine (2011), Volume 22, Supplement 1, S27

“Type 2 diabetes in connected with higher soluble ST2 levels, even higher when left ventricular diastolic dysfunction is present”, European Journal of Internal Medicine (2011), Volume 22, Supplement 1, S32

“IScore mortality prediction early after hospitalization of an acute ischemic stroke in diabetic patients: Is this a validated and accurate prediction?”, Diabetologia (2011) 54:[Suppl1]S505

“The role of soluble ST2 in diabetic patients with preserved left ventricular systolic function and the parameters that influence its value”, Diabetologia (2010) 53:[Suppl1]S1-S556
Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά
“Τι νέο φέρνουν οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες 2013 για την υπέρταση της κοινής επιτροπής των European Society of Cardiology-ESC & European Society of Hypertension-ESH?”, Επιστημονικά Χρονικά 2013;18(3):181-187
“Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα αναφοράς του διαλυτού ST2, ειδικά όταν εμφανίζουν διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας”, Επιστημονικά Χρονικά, τόμος 16, τεύχος 3, σελ. 142-145

“Η βαρύτητα διαφόρων γλυκαιμικών δεικτών νοσηλείας στην λειτουργική έκβαση του ΑΕΕ των διαβητικών ασθενών”, Επιστημονικά Χρονικά, 2011, τεύχος 1ο, σελ: 26-30

“Συσχέτιση μεταβολής πρωτεϊνών φλεγμονής και ανθρωπομετρικών στοιχείων με τη συσκευή θετικής πίεσης αεραγωγών (CPAP) σε διαβητικούς και μη ασθενείς με σύνδρομο άπνοιας – ύπνου”, Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, τόμος 22, τεύχος 4, σελ. 302-307

“Η μεταγευματική γλυκαιμία ανεξάρτητος δείκτης έκβασης του Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου των διαβητικών ασθενών”, Επιστημονικά Χρονικά, 2009, τεύχος 2ο, σελ: 20-25

“Παροδικά Ισχαιμικά Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια: Ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας & παρουσίαση των κατευθυντηρίων οδηγιών για τη δευτερογενή πρόληψη από την αμερικανική καρδιολογική εταιρεία και την αμερικανική εταιρεία εγκεφαλικών (AHA/ASA GUIDELINES)”, ένθετο στο 4ο τεύχος (Οκτώβριος 2008) του περιοδικού Επιστημονικά Χρονικά, έκδοση της ιατρικής υπηρεσίας του Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»
Βιβλιογραφία
Συμμετοχή στη συγγραφή των «βραχέων βιβλιογραφικών ενημερώσεων» του περιοδικού Επιστημονικά Χρονικά, έκδοση της ιατρικής υπηρεσίας του Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»
“Congenital abnormalities in Greece: Functional evaluation of statistical data 1981-1995” στο P. Nicolopoulou-Stamati, L. Hens & C.V. Howard (2007) “Congenital diseases and the Environment”, Εκδόσεις Springer, Ολλανδία, σελίδες 323-338

© 2018 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ

Back to top