Τι είναι ο διαβήτης κύησης
Ο διαβήτης κύησης εμφανίζεται στο 7% των κυήσεων και αφορά στα υψηλά επίπεδα γλυκόζης αίµατος που αναπτύσσονται στην εγκυµονούσα κατά τη διάρκεια της κύησης. Συνήθως, μετά τον τοκετό, τα επίπεδα της γλυκόζης αίµατος οµαλοποιούνται.

Τι προκαλεί τον διαβήτη κύησης;
Όταν τρώμε, µέρος της τροφής που καταναλώνουμε περιέχει σάκχαρα (γνωστά και ως «γλυκόζη»). Η γλυκόζη µεταφέρεται µέσω του αίµατος σε όλα τα κύτταρα του οργανισµού μας, και με τη βοήθεια της ινσουλίνης, η γλυκόζη εισέρχεται στα κύτταρα, όπου θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η ινσουλίνη είναι µια ορµόνη, η οποία συντίθεται στα βήτα κύτταρα του παγκρέατος. Τα κύτταρά μας χρειάζονται τη γλυκόζη για ενέργεια. Η γλυκόζη των τροφών προκαλεί την αύξηση των επιπέδων της γλυκόζης του αίµατός σας. Η ινσουλίνη µειώνει τα επίπεδα της γλυκόζης αίµατος, βοηθώντας τη γλυκόζη να κυκλοφορήσει από το αίµα σας στα κύτταρα.

Στο διαβήτη κύησης, οι ορµόνες της εγκυµοσύνης αυξάνουν τα επίπεδα της γλυκόζης αίµατος
προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες ανάπτυξης του εµβρύου. Ο οργανισµός της προσπαθεί να παράξει περισσότερη ινσουλίνη για να µπορέσει να χειριστεί την επιπλέον γλυκόζη, αλλά η ποσότητα που παράγει δεν είναι αρκετή. Εποµένως, η γλυκόζη παραµένει στο αίµα και δεν κατευθύνεται στα κύτταρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα επίπεδα της γλυκόζης αίµατος είναι υπερβολικά υψηλά.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι του διαβήτη κύησης;
Αν τα επίπεδα της γλυκόζης αίµατος δεν αντιµετωπιστούν κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, µπορεί να προκύψει πρόβληµα τόσο για την εγκυμονούσα όσο και για το έµβρυο. Το έµβρυο λαµβάνει θρεπτικά συστατικά, στα οποία περιλαµβάνεται η γλυκόζη, από το αίµα της μητέρας. Αν τα επίπεδα της γλυκόζης αίµατος είναι υψηλά, το έµβρυο θα λάβει υπερβολική ποσότητα γλυκόζης και θα αποθηκεύσει την επιπλέον γλυκόζη ως λίπος. Το έµβρυο µπορεί να πάρει πάρα πολύ βάρος και να γίνει πολύ µεγάλο (αυτή η ιατρική πάθηση ονοµάζεται «µακροσωµία»). Τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης αίµατος µπορούν, επίσης, να επιβαρύνουν το πάγκρεας του εµβρύου καθώς προσπαθεί να παράξει περισσότερη ινσουλίνη για να χειριστεί την επιπλέον γλυκόζη αίµατος.

Ειδικότερα, το έµβρυο µπορεί να αντιµετωπίσει υψηλότερο κίνδυνο περιγεννητικά:
∙ Τραυµατισµός στους ώµους ή άλλου είδους τραυµατισµός κατά τη διάρκεια του τοκετού
∙ Χαµηλά επίπεδα γλυκόζης αίµατος µετά από τον τοκετό
∙ Αναπνευστικά προβλήµατα
∙ Ίκτερος
∙ Ενδοµήτριος θάνατος

Μετά την κύηση και µακροχρόνια, το έµβρυο µπορεί να αντιµετωπίσει υψηλότερο κίνδυνο
∙ Παχυσαρκίας
∙ ∆ιαβήτη τύπου 2
∙ Μαθησιακών δυσκολιών

Ο διαβήτης κύησης µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο της µητέρας για:
∙ Εµφάνιση διαβήτη τύπου 2 µετά από τη γέννηση του µωρού
∙ Εµφάνιση υψηλής αρτηριακής πίεσης
∙ Πρόωρο τοκετό
∙ Καισαρική τοµή

Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο ότι θα συµβούν όλα αυτά! Ο έλεγχος των επιπέδων της γλυκόζης αίµατος µπορεί να βοηθήσει στη µείωση του κινδύνου.

Αντιµετώπιση του διαβήτη κύησης
Ο στόχος στην αντιµετώπιση του διαβήτη κύησης είναι να διατηρηθούν τα επίπεδα της γλυκόζης αίµατος όσο πιο κοντά γίνεται στα φυσιολογικά. Ο γιατρός σας θα σας βοηθήσει να δηµιουργήσετε και να εφαρµόσετε το κατάλληλο θεραπευτικό σχήµα για να επιτύχετε τον συγκεκριµένο στόχο. Μπορείτε να κάνετε τέσσερα πράγµατα για ρύθµιση της νόσου:

∙ Καταναλώνετε τα γεύµατα και τα σνακ σας σύµφωνα µε το πλάνο των γευµάτων σας
∙ Γυµναστείτε τακτικά
∙ Λαµβάνετε τα φάρµακά σας σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας
∙ Ελέγχετε συχνά τη γλυκόζη του αίµατός σας, σύµφωνα µε το θεραπευτικό πλάνο.

Τι να περιµένετε κατά τη διάρκεια και µετά από τον τοκετό
Όταν θα πάτε στο νοσοκοµείο για να γεννήσετε, το προσωπικό θα ελέγξει τη γλυκόζη του αίµατός σας και θα παρακολουθήσει προσεκτικά την υγεία σας. Αν λαµβάνατε ινσουλίνη κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα τη χρειαστείτε κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Μετά από τον τοκετό, τα επίπεδα των ορµονών σας θα πέσουν. Τα επίπεδα της γλυκόζης αίµατος συνήθως οµαλοποιούνται. Το επίπεδο της γλυκόζης αίµατος του εµβρύου παρακολουθείται για να διασφαλιστεί ότι κυµαίνεται στο φυσιολογικό εύρος.

Ο γιατρός σας θα ελέγξει τη γλυκόζη αίµατος 6 έως 12 εβδοµάδες µετά από τη γέννηση του
µωρού για να διασφαλίσει ότι είναι φυσιολογική. Μπορεί να διατρέχετε µεγαλύτερο κίνδυνο
εµφάνισης διαβήτη στη µετέπειτα ζωή σας λόγω του διαβήτη κύησης, και γι’ αυτό ο γιατρός
σας µπορεί να σας συστήσει να παρακολουθείτε τη γλυκόζη του αίµατός σας. Μπορείτε να
µειώσετε τον κίνδυνο εµφάνισης διαβήτη τύπου 2 εάν:
∙ Συνεχίσετε να ακολουθείτε έναν υγιεινό τρόπο διατροφής
∙ Γυµνάζεστε τακτικά
∙ Προσέχετε το βάρος σας.

Πηγή novonordisk.gr

© 2024 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ

Back to top