Προϋπόθεση για την άριστη αντιμετώπιση και πρόληψη των επιπλοκών ενός διαβητικού ασθενούς είναι η τακτική παρακολούθησή του με τους απαραίτητους κλινικούς και εργαστηριακούς ελέγχους.

Κάθε 3- 6 μήνες είναι χρήσιμη η μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c, ώστε να αποτυπώνεται η αποτελεσματικότητα της κάθε φαρμακευτικής αγωγής.

Οι εργαστηριακές αιματολογικές εξετάσεις που πρέπει κάθε χρόνο να κάνουν οι ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη , εφόσον δεν παρατηρείται κάποιο παθολογικό εύρημα είναι οι εξής:

Επιπλέον χρειάζεται και μη αιματολογικός έλεγχος:

© 2024 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ

Back to top