Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

S447X polymorphism of Lipoprotein Lipase and its association with the distribution of triglyceride values after an oral fat tolerance test in diabetic patients.”, 53nd European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting, 11-15 September 2017, Lisbon, Portugal and in Diabetologia, vol 57, supplement 1, S945

The prognostic role of high sensitivity CRP and triglycerides on the new onset of left ventricular diastolic dysfunction in type 2 diabetes patients: a 4-year prospective study”, 52nd European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting, 12-16 September 2016, Munich, Germany and in Diabetologia, vol 57, supplement 1, S945

Effect of weight loss after laparoscopic sleeve gastrectomy in BECK depression scale in diabetic and non-diabetic obese subjects: a 2 years follow-up study”, 52nd European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting, 12-16 September 2016, Munich, Germany and in Diabetologia, vol 57, supplement 1, S906

The prognostic role of high sensitivity C-Reactive Protein and triglycerides on the new onset of left ventricular diastolic dysfunction in patients with type 2 diabetes”, 76th Scientific Sessions of American Diabetes Association, 10-14 June 2016, New Orleans, U.S.A. and in Diabetes vol 65, supplement 1, A545

Association of mean platelet volume levels with cardiometabolic parameters, neurological outcome and mortality in patients with ischemic stroke”, 20th WONCA European Congress, 22-25 October 2015, Istanbul, Turkey

Correlation between Fetuin-A with biomarkers in morbidity obese patients prior to and six months after bariatric surgery”, 20th WONCA European Congress, 22-25 October 2015, Istanbul, Turkey

Long term changes of metabolic parameters in T1DM patients on the switch from MDII to CSII with BMI categorization”, 20th WONCA European Congress, 22-25 October 2015, Istanbul, Turkey

The role of soluble ST2 and the correlation between inflammatory and biochemical markers in morbid obesity”, 20th WONCA European Congress, 22-25 October 2015, Istanbul, Turkey

The prognostic role of high sensitivity CRP and triglycerides on the new onset of left ventricular diastolic dysfunction in type 2 diabetes patients”, 20th WONCA European Congress, 22-25 October 2015, Istanbul, Turkey

Continuous subcutaneous insulin infusion in patients with type 1 diabetes: Results of a prospective study with 3 years of follow up”, 51th European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting, 14-18 September 2015, Stockholm, Sweden and in Diabetologia, vol 57, supplement 1, S916

Correlation of SDF-1a levels and left ventricular diastolic dysfunction in type 2 diabetes patients according to treatment with or without DPP4-inhibitors”, 51th European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting, 14-18 September 2015, Stockholm, Sweden and in Diabetologia, vol 57, supplement 1, S536-537

“Head to head comparison of inflammatory and metabolic biomarkers for the long term prediction of new onset left ventricular diastolic dysfunction in type 2 diabetes patients”, 50th European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting, 15-19 September 2014, Vienna, Austria and in Diabetologia, vol 57, supplement 1, S536-537

“Association and predictability of the novel ASCVD risk score in the establishment of heart failure in patients with type 2 diabetes: data from a 10-year prospective study”, Heart Failure 2014, 17-20 May 2014, Athens, Greece

“The predictive role of classic and novel inflammatory biomarkers in the new onset of left ventricular diastolic dysfunction”, Heart Failure 2014, 17-20 May 2014, Athens, Greece

“Can the new ASCVD risk score predict the new onset of left ventricular diastolic
dysfunction in type 2 diabetes patients?”
, Heart Failure 2014, 17-20 May 2014, Athens, Greece

“Stress cardiac magnetic resonance imaging reveals hypoperfusion in asymptomatic type 1 diabetes patients, missed by the routine non-invasive evaluation”, 49th European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting, 23-27 September 2013, Barcelona, Spain and in Diabetologia, vol 56, supplement 1, S536-537

“The predictive value of soluble ST2 in the new onset left ventricular diastolic dysfunction in type 2 diabetes”, Heart Failure 2013, 25-28 May 2013, Lisbon, Portugal

“Microalbuminuria is correlated with the presence of early right ventricular diastolic dysfunction in type 1 diabetes patients”, Heart Failure 2013, 25-28 May 2013, Lisbon, Portugal

“Which antidiabetic medication is associated with better long term prognosis after an ischemic stroke?”, 18th WONCA Europe Conference, 4-7 July 2012, Vienna, Austria

“Correlation of specific antihypertensive treatment to the prognosis of
ischemic stroke in diabetic patients”
, 18th WONCA Europe Conference, 4-7 July 2012, Vienna, Austria

“The importance of non-amendable stroke risk factors to the prognosis of
diabetic patients after an acute ischemic stroke”
, 18th WONCA Europe Conference, 4-7 July 2012, Vienna, Austria

“Is the IScore a reliable and exact tool to predict mortality ratios after acute
ischemic stroke in diabetic patients?”
, 18th WONCA Europe Conference, 4-7 July 2012, Vienna, Austria

“Soluble ST2 levels are higher in type 2 Diabetes patients with normal heart function”, World Diabetes Congress, 4-8 Δεκεμβρίου 2011, Dubai

“One-year outcome after an acute coronary syndrome in correlation to glucose values during hospitalization”, World Diabetes Congress, 4-8 Δεκεμβρίου 2011, Dubai

“Validity and accuracy of iScore mortality rates after an acute ischemic stroke in diabetic patients”, World Diabetes Congress, 4-8 Δεκεμβρίου 2011, Dubai

“On-line travel medicine: A useful tool for general practitioners”, 11th conference of the European society of General Practice & Family medicine, 3-7 Σεπτεμβρίου 2005

“Causes for epileptic seizures in elderly: Experience of our clinic”, 11th conference of the European society of General Practice & Family medicine, 3-7 Σεπτεμβρίου 2005

Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

Η επίδραση της θεραπείας με αναστολείς DPP-4 στον δείκτη όγκου του αριστερού κόλπου σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2”, 15ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 15-18 Μαρτίου 2017, Αθήνα

Η προγνωστική αξία φλεγμονωδών και μεταβολικών παραμέτρων στην πρωτοεμφάνιση διαστολικής δυσλειτουργίας της αριστεράς κοιλίας σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2”, 15ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 15-18 Μαρτίου 2017, Αθήνα

Παρακολούθηση μεταβολών κλίμακας κατάθλιψης σε παχύσαρκα άτομα από βαριατρική χειρουργική”, 11o Επιστημονικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής, 26-28 Ιανουαρίου 2017, Αθήνα


Επίδραση της θεραπείας με αναστολείς της DPP-4 στους δείκτες διαστολικής δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2”, 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου, 13 – 15 Οκτωβρίου 2016, Αθήνα

Ο προγνωστικός ρόλος της υψηλής ευαισθησίας CRP στην πρωτοεμφάνιση διαστολικής δυσλειτουργίας αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με τύπου 2 σακχαρώδη διαβήτη”, 29ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, 11-15 Νοεμβρίου 2015, Θεσσαλονίκη

Η επίδραση της εκπαιδευσης στον αυτοέλεγχο στο καρδιομεταβολικό προφίλ των αρρύθμιστων ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: Πολυκεντρική πανελλαδική μελέτη”, 29ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, 11-15 Νοεμβρίου 2015, Θεσσαλονίκη

Δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών υπό ινσουλινοθεραπεία οι οποίοι δεν πέτυχαν το θεραπευτικό στόχο της HbA1c<7.0% με βάση το φύλο: Πολυκεντρική Πανελλαδική Μελέτη”, 41ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 10-13 Ιουνίου 2015, Αθήνα

Ο ρόλος του διαλυτού ST2 και η σχέση του με φλεγμονώδεις και βιοχημικούς δείκτες στη νοσογόνο παχυσαρκία”, 41ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 10-13 Ιουνίου 2015, Αθήνα

Συσχέτιση της κατάθλιψης με ανθρωπομετρικές, κοινωνικοοικονομικές και μεταβολικές παραμέτρους σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2”, 41ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 10-13 Ιουνίου 2015, Αθήνα

Προγνωστικοί παράγοντες πρωτοεμφάνισης διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2”, 14ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 18-21 Μαρτίου 2015, Αθήνα

Σύγκριση των επιπέδων του SDF-1A μεταξύ ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ανάλογα με τη λήψη αγωγής με αναστολείς DPP-4 και σε σχέση με την παρουσία διαστολικής δυσλειτουργίας αριστερής κοιλίας”, 14ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 18-21 Μαρτίου 2015, Αθήνα

Σύγκριση των δυνατοτήτων ελέγχου και αξιολόγησης της μεταγευματικής υπερτριγλυκεριδαιμίας με δύο διαφορετικές μεθόδους σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2”, 14ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 18-21 Μαρτίου 2015, Αθήνα

Πολυκεντρική μελέτη καταγραφής των επιμέρους κλινικοεργαστηριακών χαρακτηριστικών των αρρύθμιστων ινσουλινοθεραπευομένων ασθενών με διαβήτη τύπου 2”, 14ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 18-21 Μαρτίου 2015, Αθήνα

“Το νέο ASCVD risk score των ACC/AHA προβλέπει την εγκατάσταση διαστολικής δυσλειτουργίας αριστερής κοιλίας σε τύπου 2 διαβητικούς ασθενείς με φυσιολογική καρδιακή λειτουργία ”, 40ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 14-17 Μαΐου 2014, Αθήνα

“Μπορεί το νεο ASCVD risk score των ACC/AHA να προβλέψει την εγκατάσταση διαστολικής δυσλειτουργίας αριστερής κοιλίας σε ασυμπτωματικό πληθυσμό;”, 40ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 14-17 Μαΐου 2014, Αθήνα

“H μεταβολή των επιπέδων της Φετουΐνης-Α 6 μηνες μετα απο επέμβαση βαριατρικής χειρουργικής”, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, 11-14 Δεκεμβρίου 2013, Αθήνα

“Ο ρόλος των δεικτών φλεγμονής στην πρόβλεψη πρωτοεμφάνισης διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας σε τύπου 2 διαβητικούς ασθενείς”, 34ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 10-12 Οκτωβρίου 2013, Αθήνα

“Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς ανιχνεύει πρώιμες διαταραχές αιμάτωσης και ίνωσης σε ασυμπτωματικούς τύπου 1 διαβητικούς ασθενείς”, 34ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 10-12 Οκτωβρίου 2013, Αθήνα

“Αξιολόγηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων των μηχανών εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου σε Έλληνες διαβητικούς ασθενείς”, 34ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 10-12 Οκτωβρίου 2013, Αθήνα

“O προγνωστικός ρόλος του διαλυτού ST2 στην πρωτοεμφάνιση διαστολικής δυσλειτουργίας αριστερής κοιλίας σε τύπου 2 διαβητικούς ασθενείς”, 39ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 22-25 Μαΐου 2013, Αθήνα

“Η υπέρταση ως ανεξάρτητος παράγοντας εμφάνισης ισχαιμικού και αιμορραγικού ΑΕΕ”, 39ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 22-25 Μαΐου 2013, Αθήνα

“Ταχεία και παρατεινόμενη η βελτίωση της γλυκαιμικής ρύθμισης σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 υπό αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης: Προοπτική μελέτη 3τούς παρακολούθησης”, 13ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 27-31 Μαρτίου 2013, Αθήνα

“Οι δείκτες φλεγμονής ως προγνωστικοί παράγοντες πρόβλεψης πρωτο-εμφάνισης διαστολικής δυσλειτουργίας αριστερής κοιλίας σε τύπου 2 διαβητικούς ασθενείς”, 13ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 27-31 Μαρτίου 2013, Αθήνα

“Εκτίμηση της μυοκαρδιακής αιμάτωσης και ίνωσης με μαγνητική τομογραφία καρδίας σε ασυμπτωματικούς τύπου 1 διαβητικούς ασθενείς και συσχέτιση με κλινικοεργαστηριακά ευρήματα”, 13ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 27-31 Μαρτίου 2013, Αθήνα

“Εμβιομηχανική μελέτη καταγραφής των μεταβολών πιέσεων στα κάτω άκρα με την εφαρμογή ορθωτικών πελμάτων σε διαβητικό έλκος”, 13ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 27-31 Μαρτίου 2013, Αθήνα

“Έλεγχος της διακριτικής ικανότητας και της βαθμονόμησης των μηχανών εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου σε ελληνικό διαβητικό πληθυσμό”, 13ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 27-31 Μαρτίου 2013, Αθήνα

“Η επίδραση των διαφόρων αντιυπερτασικών κατηγοριών στην νευρολογική έκβαση διαβητικών ασθενών 12 & 24 μηνες μετά απο ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο”, 18ο Πανελλήνιο Συνεδριο Εσωτερικής Παθολογίας, 18-20 Οκτωβρίου 2012, Αθήνα

“Η προγνωστική αξία του διαλυτού ST2 στην εγκατάσταση διαστολικής δυσλειτουργίας αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2”, 18ο Πανελλήνιο Συνεδριο Εσωτερικής Παθολογίας, 18-20 Οκτωβρίου 2012, Αθήνα

“Η επίδραση της παχυσαρκίας στα επίπεδα των ενδοθηλιακών προγονικών κυττάρων και της ασύμμετρης διμεθυλαργινίνης σε άτομα με προδιαβήτη”, 38ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 16-19 Μαΐου 2012, Αθήνα

“Η αύξηση του Β-νατριουρητικού πεπτιδίου (BNP) αποτελεί προγνωστικό δείκτη εγκατάστασης διαστολικής δυσλειτουργίας αριστερής κοιλίας σε προοπτική μελέτη τύπου 2 διαβητικών ασθενών”, 38ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 16-19 Μαΐου 2012, Αθήνα

“Συσχέτιση του διαλυτού ST2 και άλλων δεικτών φλεγμονής με την εμφάνιση διαστολικής δυσλειτουργίας αριστερής κοιλίας σε προοπτική μελέτη με τύπου 2 διαβητικούς ασθενείς”, 38ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 16-19 Μαΐου 2012, Αθήνα

“Σπάνια εκδήλωση μη αλκοολικής νόσου του ήπατος μετά από οξεία μεταβολική απορρύθμιση”, 38ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 16-19 Μαΐου 2012, Αθήνα
“Διατροφικές συνήθειες φοιτητών σε κέντρα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”, 38ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 16-19 Μαΐου 2012, Αθήνα

“Ο ST2 σημαντικά αυξημένος σε διαβητικούς ασθενείς με διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας”, 32ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 20-22 Οκτωβρίου 2011, Θεσσαλονίκη

“Συσχέτιση της αντιυπερτασικής αγωγής με τη λειτουργική έκβαση των διαβητικών ασθενών με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο στο πρώτο έτος μετά τη νοσηλεία”, 37ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 17-21 Μαΐου 2011, Αθήνα

“Ο ρόλος του διαλυτού sST2 σε διαβητικούς ασθενείς με φυσιολογική λειτουργία της αριστερής κοιλίας”, 37ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 17-21 Μαΐου 2011, Αθήνα

“Η σκανδιναβική κλίμακα αξιολόγησης καλύτερος προγνωστικός δείκτης του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε διαβητικούς ασθενείς”, 12ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 16-20 Μαρτίου 2011, Αθήνα

“Πρώιμη αθηρωμάτωση & διαστρωμάτωση καρδιαγγειακού κινδύνου σε διαβητικούς ασθενείς”, 12ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 16-20 Μαρτίου 2011, Αθήνα

“Ο sST2 σημαντικά αυξημένος σε διαβητικούς ασθενείς, ιδιαιτέρως σε αυτούς με διαστολική δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας”, 12ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 16-20 Μαρτίου 2011, Αθήνα

“Μπορεί η διάρκεια νοσηλείας να προβλέψει την λειτουργική έκβαση του ισχαιμικού ΑΕΕ μετά από ένα έτος;”, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, 13-16 Οκτωβρίου 2010, Αθήνα

“Επ’ ευκαιρία περιστατικού: Η υποξεία θυρεοειδίτιδα de Quervain ως αίτιο πυρετού αγνώστου αιτιολογίας”, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, 13-16 Οκτωβρίου 2010, Αθήνα

“Το επίπεδο ρύθμισης των διαβητικών ως ανεξάρτητος παράγοντας θετικής συσχέτισης με τον διαλυτό ST2 σε ασθενείς με διατηρημένη συστολική λειτουργία αριστερής κοιλίας”, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, 13-16 Οκτωβρίου 2010, Αθήνα

“Έχει προγνωστική βαρύτητα η εκτίμηση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων των διαβητικών ασθενών με την κλίμακα NIHSS; Αποτελέσματα ενός έτους”, 36ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 4-8 Μαΐου 2010, Αθήνα

“Επίδραση της συσκευής συνεχούς θετικής πίεσης αεραγωγών (CPAP) σε ανθρωπομετρικά στοιχεία & φλεγμονώδεις παράγοντες σε ασθενείς με σύνδρομο άπνοιας – ύπνου”, 36ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 4-8 Μαΐου 2010

“Συσχέτιση μεταβολής πρωτεϊνών φλεγμονής και της θεραπείας με συσκευή θετικής πίεσης αεραγωγών (CPAP) σε ασθενείς με σύνδρομο άπνοιας – ύπνου”, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, 13-17 Οκτωβρίου 2009

“Αξιολόγηση της συσχέτισης των παραγόντων κινδύνου με τα καταληκτικά σημεία του ισχαιμικού Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου”, 35ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 5-9 Μαΐου 2009

“Η μεταγευματική γλυκαιμία ανεξάρτητος δείκτης έκβασης του Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου των διαβητικών ασθενών”, 11ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 25-29 Μαρτίου 2009

“Εκτίμηση της προγνωστική ικανότητας των ορισμών του μεταβολικού συνδρόμου κατά I.D.F. – N.H.L.B.I./A.H.A. – N.C.E.P. A.T.P. III, στην ταυτοποίηση ατόμων με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο”, 11ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 25-29 Μαρτίου 2009

“Εντερικός πυρετός οφειλόμενος σε Salmonella Paratyphi τύπου Α στην Ελλάδα. Αναφορά περίπτωσης”, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, 30 Σεπτεμβρίου-03 Οκτωβρίου 2008

“Ασκίτης ως πρώιμη εκδήλωση ηωσινοφιλικής γαστρεντερίτιδας, παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού”, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, 30 Σεπτεμβρίου-03 Οκτωβρίου 2008

“Συσχέτιση της βαρύτητας του συνδρόμου υπνικής άπνοιας με την παρουσία μακροαγγειοπάθειας σε διαβητικούς ασθενείς πάσχοντες από το σύνδρομο”, 34ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 20-24 Μαΐου 2008

“Σύνδρομο Fahr επ’ ευκαιρία περιστατικού”, 31ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 17-21 Μαΐου 2005
“Congenital abnormalities in Greece: Functional evaluation of statistical data 1981-1995”, 28ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 21 – 25 Μαΐου 2002 και στο AREHNA seminar on congenital diseases, 9 – 11 Ιουνίου 2005

© 2024 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ

Back to top