Προεδρείο και κριτής αναρτημένων ανακοινώσεων, 15ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 15-18/03/2017: Αθήνα

Έπαινος για την εργασία “Παρακολούθηση μεταβολών κλίμακας κατάθλιψης σε παχύσαρκα άτομα από βαριατρική χειρουργική”, 11o Επιστημονικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής, 26-28 Ιανουαρίου 2017, Αθήνα

3ο Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης για την εργασία με τίτλο “Προγνωστικοί παράγοντες πρωτοεμφάνισης διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2”, 14ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 18-21 Μαρτίου 2015, Αθήνα

1ο Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης για την “Εμβιομηχανική μελέτη καταγραφής των μεταβολών πιέσεων στα κάτω άκρα με την εφαρμογή ορθωτικών πελμάτων σε διαβητικό έλκος”, 13ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 27-31 Μαρτίου 2013, Αθήνα

4ο Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης για την “Έλεγχος της διακριτικής ικανότητας και της βαθμονόμησης των μηχανών εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου σε ελληνικό διαβητικό πληθυσμό”, 13ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 27-31 Μαρτίου 2013, Αθήνα

1ο Βραβείο καλύτερης εργασίας βασικής έρευνας για την “Η επίδραση της παχυσαρκίας στα επίπεδα των ενδοθηλιακών προγονικών κυττάρων και της ασύμμετρης διμεθυλαργινίνης σε άτομα με προδιαβήτη” από την επιστημονική επιτροπή του 38ο Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου (διοργάνωση: Ιατρική Εταιρεία Αθηνών)

Έπαινος καλύτερου πόστερ για την εργασία “Association of antidiabetic medication to long term prognosis after an acute ischemic stroke” από την επιστημονική επιτροπή του 10th Congress of the European Federation of Internal Medicine (συνδιοργάνωση: EFIM & HSIM)

2ο Βραβείο καλύτερης εργασίας εφαρμοσμένης έρευνας για την “Ο ρόλος του διαλυτού sST2 σε διαβητικούς ασθενείς με φυσιολογική λειτουργία της αριστερής κοιλίας” από την επιστημονική επιτροπή του 37ου Ετήσιου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου (διοργάνωση: Ιατρική Εταιρεία Αθηνών)

Έπαινος για την 7η σε βαθμολογία εργασία “Πρώιμη αθηρωμάτωση & διαστρωμάτωση καρδιαγγειακού κινδύνου σε διαβητικούς ασθενείς” από την επιστημονική επιτροπή του 12ου Πανελληνίου Διαβητολογικού Συνεδρίου (διοργάνωση: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία)

Έπαινος για την 5η σε βαθμολογία εργασία “Ο sST2 σημαντικά αυξημένος σε διαβητικούς ασθενείς, ιδιαιτέρως σε αυτούς με διαστολική δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας” από την επιστημονική επιτροπή του 12ου Πανελληνίου Διαβητολογικού Συνεδρίου (διοργάνωση: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία)

Επιχορήγηση από το Εθνικό Κέντρο Διαβήτη (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) για τη διεξαγωγή του ερευνητικού μέρους της διδακτορικής μου διατριβής

Τιμητική υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για την απόδοσή μου στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών

© 2024 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ

Back to top